Fiske 2014

Rapport fra høstens fiske 2014

Fiske i høst starta allerede 12. august. Grunnen er at jeg, fra dette året, også kan fiske i Torjustjønnan. Her er det ikke noe fast dato for oppstart slik som i Bjornesfjorden.

I Bjornesfjorden begynte vi som vanlig 15. august. Vi hadde rekordfangst første døgnet, men fisket avtok etter 1 uke. Fangsten i fjorden ble derfor sånn litt under middels.

Noen netter i Torjustjønnan etter at vi var ferdige i Bjornesfjorden hjelpte på totalfangsten. Så vi må vel si oss fornøyde med året.

Vi foredla også ørretrogna i år. I tillegg til egen rogn kjøpte vi råvarer fra Håvardsrud Rakørret og Lågaros Fiskelag. Vi endra også litt på oppskrifta etter testing. Vi nærmer oss nå en endelig oppskrift.

På NM i Rakfisk på Røros ble det i år en flott 2. plass.

Til toppen