Rapport fra høstens fiske 2014
01.12.2014
Fiske i høst starta allerede 12. august.  Grunnen er at jeg, fra dette året, også kan fiske i Torjustjønnan.  Her er det ikke noe fast dato for oppstart slik som i Bjornesfjorden. 
I Bjornesfjorden begynte vi som vanlig 15. august.  Vi hadde rekordfangst første døgnet, men fisket avtok etter 1 uke.  Fangsten i fjorden ble derfor sånn litt under middels.
Noen netter i Torjustjønnan etter at vi var ferdige i Bjornesfjorden hjelpte på totalfangsten.  Så vi må vel si oss fornøyde med året.
 

Vi foredla også ørretrogna i år.  I tillegg til egen rogn kjøpte vi råvarer fra Håvardsrud Rakørret og Lågaros Fiskelag.  Vi endra også litt på oppskrifta etter testing.  Vi nærmer oss nå en endelig oppskrift.

På NM i Rakfisk på Røros ble det i år en flott 2. plass.