Oppbevaring av fisk
RAKFISK I LAKE - Illustrasjon
Bilde 1:
Fisken legges i egnet emballasje med bra med lake i (6-8% saltinnhold).
Bilde 2:
Høvelig rist (f.eks trefjøl, plastrist, etc) legges over.