Rapport fra høstens fiske 2010
05.10.2010
Fisket i høst starta som vanlig 15. august. De to - tre første nettene ...
Se mer
 
Rapport fra høstens fiske 2009
01.11.2009
Sjøl om jeg hadde drevet fiske i Bjornesfjorden i mange år var ...
Se mer
 
Artikkelvisninger
91958