God ørretrogn. Bedre enn den beste kaviar!
Metoden som ble utviklet er krevende. Rett etter fangsten vaskes ørretrognen i sterilt vann før den sukres og saltes og legges på kjølelager. Da starter en fermenterings- og modningsprosess som i løpet av 14 dager utvikler smak og aroma i rognen. Når den har oppnådd ønsket modningsgrad fryses rognen.

Høsten 2013 ble de første glassene med rogn lansert.
Mottakelsen var meget god, og all rognen ble solgt i løpet av kort tid. Dette er en vare som Ola Hov kun klarer å lage noen få kilo av hvert år.