Ørretrogn

God ørretrogn. Bedre enn den beste kaviar!

Ola Hov har jobbet med et spennende prosjekt i mange år: Hvordan ta vare på rognen av den gode fisken han fisker på Hardangervidda? Det var tidligere tradisjon å steke rognen når en var på fiske inne på vidda. Men altfor mye av rognen ble kastet.

Han startet i 2009 å se på måter å ta vare på den fine rognen. Underveis fikk han god hjelp av Matopplevelser i Numedal og av forskere og eksperter på Ås og i Tromsø.

God ørretrogn. Bedre enn den beste kaviar! Metoden som ble utviklet er krevende. Rett etter fangsten vaskes ørretrognen i sterilt vann før den sukres og saltes og legges på kjølelager. Da starter en fermenterings- og modningsprosess som i løpet av 14 dager utvikler smak og aroma i rognen. Når den har oppnådd ønsket modningsgrad fryses rognen.

Høsten 2013 ble de første glassene med rogn lansert. Mottakelsen var meget god, og all rognen ble solgt i løpet av kort tid. Dette er en vare som Ola Hov kun klarer å lage noen få kilo av hvert år.

Til toppen